Touwtrekken om kasteel Hernen

Ons derde boek “Touwtrekken om kasteel Hernen” is uit! Op 11 januari 2019 heeft Peter van den Tweel, directeur van Geldersch Landschap en Kasteelen, het eerste exemplaar van ons boek in ontvangst genomen op kasteel Hernen.

Peter van den Tweel, directeur van GL&K, neemt het eerste exemplaar van “Touwtrekken om kasteel Hernen”in ontvangst (foto Ton Rothengatter).

Kasteel Hernen was het eerste kasteel dat GL&K in bezit kreeg. Het kasteel is nog helemaal in middeleeuwse staat behouden gebleven. De familie Van Wijhe (een zijtak van Echteld) heeft het kasteel vormgegeven en meer dan 200 jaar bewoond. Begin zeventiend eeuw kwam er een einde aan het Van Wijhe tijdperk op Hernen en ontstond er een crisis. Een bont gezelschap was rond 1600 bezig met hoe het verder moest met de omvangrijke heerlijkheid. De families Van den Bongard en Van Wijhe van Echteld speelden daarbij de hoofdrol. Ook de families Van Aeswijn en Van Reede tot Saesfelt waren erbij betrokken.

Kasteel Hernen kwam uiteindelijk in handen van de families Van Rechteren en Van Reede. De familie Van Wijhe van Echteld had het nakijken!

Ons boek “Touwtrekken om kasteel Hernen” laat zien wat er zich eind zestiende, begin zeventiende eeuw allemaal afspeelde op en rond kasteel Hernen.

Het boek kost 20 euro (exclusief verzendkosten) en is te bestellen door een email te sturen naar info@vriendenvandewijenburg.nl.

Kasteel Hernen (foto GL&K / Ton Rothengatter)