Touwtrekken om kasteel Hernen

Ons derde boek “Touwtrekken om kasteel Hernen” is uit! Op 11 januari 2019 heeft Peter van den Tweel, directeur van Geldersch Landschap en Kasteelen, het eerste exemplaar van ons boek in ontvangst genomen op kasteel Hernen.

Peter van den Tweel, directeur van GL&K, neemt het eerste exemplaar van “Touwtrekken om kasteel Hernen” in ontvangst (foto Ton Rothengatter).

Kasteel Hernen was het eerste kasteel dat GL&K in bezit kreeg. Het kasteel is nog helemaal in middeleeuwse staat behouden gebleven. De familie Van Wijhe (een zijtak van Echteld) heeft het kasteel vormgegeven en meer dan 200 jaar bewoond. Begin zeventiende eeuw kwam er een einde aan het Van Wijhe tijdperk op Hernen en ontstond er een crisis. Een bont gezelschap was rond 1600 bezig met hoe het verder moest met de omvangrijke heerlijkheid. De families Van den Bongard en Van Wijhe van Echteld speelden daarbij de hoofdrol. Ook de families Van Aeswijn en Van Reede tot Saesfelt waren erbij betrokken.

Kasteel Hernen kwam uiteindelijk in handen van de families Van Rechteren en Van Reede. De familie Van Wijhe van Echteld had het nakijken!

Ons boek “Touwtrekken om kasteel Hernen” laat zien wat er zich eind zestiende, begin zeventiende eeuw allemaal afspeelde op en rond kasteel Hernen.

Het boek kost 20 euro (exclusief verzendkosten) en is te bestellen via de contactpagina.

Kasteel Hernen (foto GL&K / Ton Rothengatter)

“Adel in Nederland” schreef op hun website een mooie recensie over ons derde boek:

“De auteurs deden voor dit boek grondig onderzoek en bestudeerden vele oude akten met daarin informatie over onder meer conflicten en financiën. Deze informatie is verwerkt in een zeer leesbaar verhaal, waarbij de personen in hun tijd geplaatst zijn, met vele anekdotes. Daarnaast is het boek ruim geïllustreerd met onder meer afbeeldingen van de Van Wijhe’s”.

In ons boek “Touwtrekken om kasteel Hernen” wordt meerdere keren verwezen naar transcripties die we hebben laten maken van 12 documenten uit het Archief Huis Almelo. Deze transcripties staan (nog) niet op onze nieuwe website. Belangstellenden kunnen via het contactformulier een aanvraag voor inzage in de transcripties aan ons sturen.