Het graf van Reinold van Wijhe

Er was een grote verwevenheid tussen de Echteldse Johannes Baptistkerk en de Van Wijhe’s van kasteel de Wijenburg. Zittend in de kerk blijkt dit eens temeer en wordt de herinnering aan de Tachtigjarige Oorlog zichtbaar. Achter de preekstoel bevindt zich de graftombe van Reinold van Wijhe. In 1750 was Joan Derk van der Capellen hier als klein ventje op bezoek en hij wenste dat zijn familie zo’n edelmansgraf zou bezitten.

Inderdaad, de tombe is gezichtsbepalend voor het interieur van de kerk. Niemand kan om deze tastbare herinnering aan de Tachtigjarige Oorlog heen. Wat opvalt aan de tombe is het opschrift: “secret et loyal”. Een echte militair is niet uitbundig en laat geen sporen na. Is dat de reden dat er zo weinig over Reinold is terug te vinden in archieven? Toch moet hij indruk gemaakt hebben, lettende op de tekst: Reinold, Mars der lage landen. Mars was de meest vereerde God van de Romeinen. Hij stond voor strijd, oorlog en dood. In Reinold moet daarvan iets zichtbaar zijn geweest in de lage landen van de Batua. Reinold diende als kornet in een compagnie van Frederik Hendrik.

Reinold van Wijhe

Hieronder staat de video die wij gemaakt hebben over de graftombe van Reinold van Wijhe de 10e heer van Echteld.  


Voor de preekstoel is de grafzerk van een andere oorlogvoerder, te weten kapitein Hendrick van Brienen van de Lathmer. Het is voor ons nog altijd een raadsel, waarom deze Van Brienen begraven ligt in de Echteldse kerk. Volgens één archiefstuk uit het Van Wassenaerarchief zou hij getrouwd zijn met Bernadina van Wijhe. Dit duidt echter veel meer op een verschrijving. Uit andere stukken blijkt het hier te gaan om Bernadina van Wees. Uit ons onderzoek is gebleken dat de Van Wijhes contacten hadden met het vooraanstaande riddergeslacht Van Rennesse uit Utrecht en Wilp. Ook de Van Brienen’s van de Lathmer (bij Deventer) behoorden tot hun circuit. Maar een echte verklaring voor de merkwaardige aanwezigheid van het graf van deze vreemde kapitein in relatie met de Van Wijhes hebben we (nog) niet.


Zie ook website www.kerkechteld.nl