Het dagboek van Otto van Wijhe uit 1574

Vele jaren zijn we bezig geweest met de ontcijfering van het dagboek van Otto van Wijhe uit 1574 dat we gevonden hebben in het Gelders Archief. We hebben de resultaten vastgelegd in ons nieuwste boek. Ook is in ons (ca. 200 pagina’s tellende) boek het originele dagboek uit 1574 volledig afgedrukt.

Op 26 oktober 2014 hebben wij dit boek gepresenteerd tijdens onze “Zondagmiddag op de Wijenburg”  en zijn de eerste exemplaren uitgereikt aan Jeanine Perryck van Geldersch Landschap en Kasteelen, Fred van Kan, directeur van het Gelders Archief en Lotje barones van Verschuer. 

Hans van Wijhe, Jeanine Perryck, Fred van Kan, Lotje barones van Verschuer en Geertrudis van Dijk

Dankzij bijdragen van verschillende organisaties en fondsen hebben we de prijs van het boek laag kunnen houden. Het boek kost 20 euro  (exclusief verzendkosten).

Geen fotobeschrijving beschikbaar.
In ons boek “Het dagboek van Otto van Wijhe uit 1574” is een kopie van het originele dagboek van Otto van Wijhe opgenomen.

Via een email naar info@vriendenvandewijenburg.nl kunt u het boek bestellen.

Het boek is ook te zien op de Facebook-pagina van de Vrienden van de Wijenburg.