WILLEM VAN WIJHE IN HEIDELBERG EN KEULEN

In 1387 studeerde Willem van Wijhe van de Wijenburg in Echteld samen met zijn broers aan de pas opgerichte Universiteit van Heidelberg. Willem van Wijhe was een begaafde student die voor oprichter en eerste rector Marsilius van Inghen belangrijk schrijfwerk deed. Ook bij de opbouw van de Universiteit van Keulen leverde Willem van Wijhe tussen 1388 en 1398 een grote bijdrage.

De Universiteit van Heidelberg is de oudste universiteit van Duitsland. Ze werd opgericht in 1386 onder leiding van Marsilius van Inghen (afkomstig uit de omgeving van Nijmegen). Marcilius van Inghen was eerder rector van de Universiteit van Parijs. Hij doceerde veel over Aristoteles. Willem van Wijhe heeft in opdracht van Marcilius van Inghen vooral werken van Aristoteles op schrift gezet.

De Universiteit van Keulen werd opgericht in 1388. De bouw van de Dom in Keulen was toen al zo ver gevorderd dat er op 7 januari een mis kon worden gehouden ter gelegenheid van de opening van de eerste Keulse universiteit.

Op de foto hierboven de Dom van Keulen.

Willem van Wijhe was in 1390 de secretaris (hij was toen nog maar ca. 20 jaar) en in 1392 de eerste notaris van de Keulse universiteit. De Keulse autoriteiten wilden de nieuwe universiteit zoveel mogelijk net zo inrichten als de Sorbonne in Parijs. Willem van Wijhe had in Heidelberg al kennis gemaakt met de opzet van de Parijse universiteit door zijn leermeester Marcilius van Inghen.

Willem van Wijhe werd in Keulen door de  autoriteiten naar Parijs gestuurd om een  voorbeeld van de universiteitsstatuten van de Sorbonne op te halen. De Keulse universiteit kreeg op basis van deze Parijse universiteitsstatuten zijn eerste statuten opgesteld door notaris Willem van Wijhe van de Wijenburg.

In 1398 maakte Willem van Wijhe in Keulen een oorkonde met een overzicht van de statuten van de theologische faculteit. Deze oorkonde met het prachtige handschrift van Willem van Wijhe wordt nog steeds zorgvuldig bewaard in het Staatsarchief in Düsseldorf. 

Na zijn Duitse periode was Willem van Wijhe van 1400 tot 1433 secretaris van twee opvolgende bisschoppen in Utrecht. Eerst diende hij bisschop Frederik van Blankenheim. Na diens dood in 1423 en tijdens de daaropvolgende jarenlange opvolgingsstrijd was Willem van Wijhe ook weer secretaris van de bisschop in Utrecht.

Willem van Wijhe (geboren ca. 1370) was een zoon van Walraven van Wijhe en een kleinzoon van Johan van Wijhe de 2e heer van Echteld. In de tijd dat Willem van Wijhe in Keulen was beheerde zijn neef Otto van Wijhe als 4e heer van Echteld het familiebezit op de Wijenburg.  

Meer over Willem van Wijhe en zijn familie op onze website onder “De adellijke familie Van Wijhe” / “De Van Wijhe’s van Echteld”.