Klei, leem, zand en grind : “De Echteld Formatie”

De grote rivieren hebben zo’n 10.000 jaar geleden een dikke laag klei, leem, zand en grind in Nederland afgeleverd. De geologen noemen die laag de Echteld Formatie! Deze laag  klei, leem, zand en grind  ligt in de Betuwe aan de oppervlakte.

In dit fraaie landschap is er vele eeuwen door de bewoners van de Betuwe geworsteld met het rivierwater. Ze hadden regelmatig te maken met overstromingen en het beheer van de  nog eenvoudige dijken vroeg om veel aandacht.

De rivier had in die tijd veel ruimte door het beperkte dijkenstelsel. Hierdoor  veranderde  de loop van de rivier nogal van jaar tot jaar. Voortdurend verdween er oud land en ontstonden er nieuwe stukken land.  

De foto hierboven  laat iets zien van de situatie in 1571 in de buurt van Echteld vastgelegd door landmeter Cornelis van Berck.

Het nieuwe land werd met uitgebreide ceremonies en rituelen in eigendom uitgegeven. Meestal aan de bezitter van het aangrenzende oude land. Maar ook waren er vaak conflicten over wie het nieuwe land in bezit mocht nemen.

Het in gebruik nemen van het nieuwe land ging in die tijd middels een zogenaamde “bevaring”. Otto van Wijhe schrijft er op 25 juni 1574 over in zijn dagboek.

De “bevaring” was een heel feest. Vaak waren er honderden mensen bij aanwezig en werd er flink gedronken en gegeten. Bij de “bevaring” ging het om het bereiken van het nieuwe land. Dat kon per boot, met paarden of te voet maar altijd met veel (soms Germaanse) rituelen.   

In ons boek “Het dagboek van Otto van Wijhe uit 1574” wordt uitgebreid beschreven hoe dat allemaal ging bij een bevaring.