De Echteldse Van Wijhe’s in Deventer

Opvallend is de relatie tussen de Echteldse Van Wijhe’s en Deventer.

Al rond 1425 was er een Echteldse Van Wijhe kannunik in de Deventer Lebuïnuskerk. Dat was Willem van Wijhe een kleinzoon van Johan van Wijhe de 2e heer van Echteld. Willem van Wijhe studeerde in Heidelberg en werd in Utrecht secretaris van de bisschop!

Ook bestuurde Elisabeth van Wijhe, een zus van Willem het Deventer klooster Ter Hunnepe. In dit klooster verbleven vooral adellijke dames. Al eerder had een adellijke Echteldse Van Wijhe de leiding over dit klooster gehad. Dat was Hermana, kleindochter van Johan van Wijhe de  1e heer van Echteld .

En dan was er Otto van Wijhe de 9e heer van Echteld die zijn dagboek in 1574 schreef in een Deventer Almanak!

Boeiend is ook dat Stees van Wijhe, een broer van Otto van Wijhe, in 1578 trouwde met Judith van Averenck. Haar grootvader Dirk van Averenck was schepen van Deventer. Stees en Judith wonen rond 1580 in Deventer en laten in dat jaar hun zoon Jasper dopen in de Mariakerk (katholiek). De Mariakerk (tegen de Lebuïnuskerk aangebouwd!) was op dat moment net drie maanden geleden in gebruik genomen door de protestanten onder leiding van Ds. Bernherus Vezekius sr. Zijn zoon Berherus Vezekius jr. geboren in 1585 werd later de eerste dominee die door de Van Wijhe’s in Echteld benoemd werd. Hij werd in 1608 door Otto van Wijhe (de 9e heer van Echteld) als predikant in de Echteldse kerk aangesteld. Bernherus Vezekius jr. was nog maar 23 toen hij door Otto van Wijhe werd benoemd in Echteld.