Vrienden van de Wijenburg
   
  Home > Over de vrienden > Transcripties Hernen  
  Transcripties Hernen  
 

Transcripties van documenten over kasteel Hernen uit het archief van Huis Almelo (Historisch Centrum Overijssel)

Tijdens het maken van ons boek over het dagboek van Otto van Wijhe uit 1574 zijn we steeds meer geboeid geraakt door de gebeurtenissen op kasteel Hernen waar Otto van Wijhe de 9e heer van Echteld mee te maken had.

We zijn opzoek gegaan naar documenten die ons een beeld zouden kunnen geven van wat er met name allemaal gebeurde na het overlijden van Joachim van Wijhe van Hernen in 1591.

We ontdekten dat er in Overijssel nog veel te vinden was over kasteel Hernen in het archief van het Huis Almelo en kasteel Rechteren. Drs. Joop de Wolf heeft voor ons van de 12 voor ons onderzoek belangrijkste documenten uit dit archief (in totaal 88 pagina's) transcripties gemaakt.

Het gaat om de onderstaande 12 transcripties.Op basis van deze transcripties hebben wij ons document "Touwtrekken om kasteel Hernen" gemaakt.

A. Huwelijksevoorwaarden Joachim van Wijhe en Josina van den Bongard.1581.

B. Verklaring Edel van Langen voor burgemeester en raad van Keulen m.b.t. haar vordering op Josina van de Bongard.1598.

C. Acties Bernard van de Bongard t.a.v. Hernen.1599.

D. Otto van Wijhe en Bernard van de Bongard aangesteld tot voogden van Maria en Joachima van Wijhe.1604.

E. Magescheid tussen Josina van de Bongard en haar twee minderjarige dochters Maria en Joachima. Niet ondertekend 1605.

F. Magescheid tussen Josina van de Bongard en haar twee minderjarige dochters Maria en Joachima. Ondertekend1605.

G. Hernieuwde magescheid tussen Josina van de Bongard en haar twee minderjarige dochters Maria en Joachima 1606.

H. Magescheid tussen Maria en Joachima van Wijhe. 1606.

I. Schuldvereffening 1 Maria van Wijhe, Gerard van Reede, Joachima van Wijhe met Bernard van de Bongard.1615 en 1625.

J. Schuldvereffening 2 tussen de heren Van Reede en Van Rechteren met Bernard van de Bongard.1626.

K. Schuldvereffening 3 Gerard van Reede en Johan van Rechteren met Bernard van de Bongard.1626.

L. Schuldvereffening 4 Gerard van Reede en Johan van Rechteren met Bernard van de Bongard.1626. 
     
  lijn