Vrienden van de Wijenburg
   
  Home > Over de vrienden > Onze boeken  
  Onze boeken  
 

"Het dagboek van Otto van Wijhe uit 1574"

Vele jaren zijn we bezig geweest met de ontcijfering van het dagboek van Otto van Wijhe dat we gevonden hebben in het Gelders Archief. We hebben de resultaten vastgelegd in ons nieuwste boek. Ook is in ons (ca. 200 pagina's tellende) boek het originele dagboek uit 1574 volledig afgedrukt.

Op 26 oktober 2014 hebben wij dit boek gepresenteerd tijdens onze "Zondagmiddag op de Wijenburg"  en zijn de eerste exemplaren uitgereikt aan Jeanine Perryck van Geldersch Landschap en Kasteelen, Fred van Kan, directeur van het Gelders Archief en Lotje barones van Verschuer. 

                

           vlnr: Hans van Wijhe, Jeanine Perryck, Fred van Kan, Lotje barones van Verschuer en Geertrudis van Dijk

Dankzij bijdragen van verschillende organisaties en fondsen hebben we de prijs van het boek laag kunnen houden. Het boek kost 20 euro  (exclusief verzendkosten).

Via een email naar info@vriendenvandewijenburg.nl kunt u het boek bestellen.

Het boek is te zien op de Facebook-pagina van de Vrienden van de Wijenburg.


"Het geheim van de Wijenburg"

Ons boekje "Het geheim van de Wijenburg" is in dezelfde sfeer vormgegeven als onze website. De site en het boekje zijn dus een geheel. 'Het geheim van de Wijenburg' geeft in 24 pagina's een overzicht van de geschiedenis van het kasteel en haar bewoners.
Op de voorkant van dit boekje staat het prachtige portret van Johanna Wilda van Wijhe uit 1751 (collectie Familiestichting van Wassenaer) geschilderd door de Franse schilder Jean Fournier. 

Op woensdag 10 maart 2010 is op de Wijenburg het eerste exemplaar van het boekje uitgereikt aan mevrouw Louise barones van Wassenaer-Wiarda. Ze kon zich goed voorstellen dat haar familielid Willem van Wassenaer (die getrouwd was met Johanna Wilda van Wijhe) in 1750 graag vanuit Den Haag naar Echteld ging. Na een lange tocht van 18 uur kon hij dan de politieke strubbelingen in Den Haag achter zich laten om op de Wijenburg tot rust te komen. 


                                   
                                     Mevrouw Van Wassenaer neemt het eerste exemplaar 
                                     van het boekje in ontvangst uit handen van
                                     Hans van Wijhe en Geertrudis van Dijk.
 

                 
Het boekje 'Het geheim van de Wijenburg' kost 6 euro exclusief verzendkosten. Het is te bestellen via ons digitale bestelformulier.

  
     
  lijn