Vrienden van de Wijenburg
   
  Home > Over de vrienden > Onze boeken  
  Onze boeken  
 

"Touwtrekken om kasteel Hernen"

Ons 3e boek "Touwtrekken om kasteel Hernen" is uit! Op 11 januari 2019 om half drie zal Peter van den Tweel, directeur van Geldersch Landschap en Kasteelen, het eerste exemplaar van ons boek in ontvangst nemen op kasteel Hernen.

Kasteel Hernen was het eerste kasteel dat GL&K in bezit kreeg. Het kasteel is nog helemaal in middeleeuwse staat behouden gebleven. De familie Van Wijhe (een zijtak van Echteld) heeft het kasteel vormgegeven en meer dan 200 jaar bewoond. Begin 17e eeuw kwam er een einde aan het Van Wijhe tijdperk op Hernen en ontstond er een crisis. Een bont gezelschap was rond 1600 bezig met hoe het verder moest met de omvangrijke heerlijkheid. De families Van den Bongard en Van Wijhe van Echteld speelden daarbij de hoofdrol. Ook de families Van Aeswijn en Van Reede tot Saesfelt waren erbij betrokken.

Kasteel Hernen kwam uiteindelijk in handen van de families Van Rechteren en Van Reede. De familie Van Wijhe van Echteld had het nakijken!

Ons boek "Touwtrekken om kasteel Hernen" laat zien wat er zich eind 16e , begin 17e eeuw allemaal afspeelde op en rond kasteel Hernen.

Het boek kost 20 euro (exclusief verzendkosten) en is te bestellen door een email te sturen naar info@vriendenvandewijenburg.nl.

Kasteel Hernen (foto GL&K / Ton Rothengatter)


"Het dagboek van Otto van Wijhe uit 1574"

Vele jaren zijn we bezig geweest met de ontcijfering van het dagboek van Otto van Wijhe dat we gevonden hebben in het Gelders Archief. We hebben de resultaten vastgelegd in ons nieuwste boek. Ook is in ons (ca. 200 pagina's tellende) boek het originele dagboek uit 1574 volledig afgedrukt.

Op 26 oktober 2014 hebben wij dit boek gepresenteerd tijdens onze "Zondagmiddag op de Wijenburg"  en zijn de eerste exemplaren uitgereikt aan Jeanine Perryck van Geldersch Landschap en Kasteelen, Fred van Kan, directeur van het Gelders Archief en Lotje barones van Verschuer. 

                

           vlnr: Hans van Wijhe, Jeanine Perryck, Fred van Kan, Lotje barones van Verschuer en Geertrudis van Dijk

Dankzij bijdragen van verschillende organisaties en fondsen hebben we de prijs van het boek laag kunnen houden. Het boek kost 20 euro  (exclusief verzendkosten).

Via een email naar info@vriendenvandewijenburg.nl kunt u het boek bestellen.

Het boek is te zien op de Facebook-pagina van de Vrienden van de Wijenburg.


"Het geheim van de Wijenburg"

Ons boekje "Het geheim van de Wijenburg" is in dezelfde sfeer vormgegeven als onze website. De site en het boekje zijn dus een geheel. 'Het geheim van de Wijenburg' geeft in 24 pagina's een overzicht van de geschiedenis van het kasteel en haar bewoners.
Op de voorkant van dit boekje staat het prachtige portret van Johanna Wilda van Wijhe uit 1751 (collectie Familiestichting van Wassenaer) geschilderd door de Franse schilder Jean Fournier. 

Op woensdag 10 maart 2010 is op de Wijenburg het eerste exemplaar van het boekje uitgereikt aan mevrouw Louise barones van Wassenaer-Wiarda. Ze kon zich goed voorstellen dat haar familielid Willem van Wassenaer (die getrouwd was met Johanna Wilda van Wijhe) in 1750 graag vanuit Den Haag naar Echteld ging. Na een lange tocht van 18 uur kon hij dan de politieke strubbelingen in Den Haag achter zich laten om op de Wijenburg tot rust te komen. 


                                   
                                     Mevrouw Van Wassenaer neemt het eerste exemplaar 
                                     van het boekje in ontvangst uit handen van
                                     Hans van Wijhe en Geertrudis van Dijk.
 

                 
Het boekje 'Het geheim van de Wijenburg' kost 6 euro exclusief verzendkosten. Via een email naar info@vriendenvandewijenburg.nl kunt u het boek bestellen.

  
     
  lijn