Vrienden van de Wijenburg
   
  Home > Over de vrienden  
  Over de vrienden  
 

Even voorstellen. Wij zijn Geertrudis van Dijk en Hans van Wijhe. Deze website is het resultaat van ons speurwerk naar de geschiedenis van de Wijenburg en haar bewoners. Wij hebben elkaar ontmoet in 2004. Al snel bleek dat we met onze kennis van de Wijenburg en haar bewoners elkaar prachtig aanvulden. Ieder van ons had zich in de jaren daarvoor op zijn eigen wijze verdiept in het boeiende verleden van de Wijenburg.

De Koninklijke Bibliotheek heeft besloten om onze website te archiveren omdat de website veel waardevolle informatie bevat die voor het nageslacht bewaard moet blijven. Naast de website hebben we sinds enkele jaren ook een boeiende Facebookpagina.

Geertrudis van Dijk werkte in de boomgaarden rond de Wijenburg en ontmoette veel voorbijgangers die hem vroegen naar de geschiedenis van het kasteel. Zittend in de kerkbanken in Echteld was hij als kind al nieuwsgierig naar hoe de Van Wijhe’s in de Wijenburg vroeger hadden geleefd. Ook later probeerde hij een beeld te krijgen van het vroegere leven achter de ramen van de Wijenburg.

Hans van Wijhe genoot al enige jaren als begunstiger van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen (de huidige eigenaar van de Wijenburg) van het bezoeken van kastelen in Gelderland. In 2004 was hij bezig met het voor zijn bedrijf huren van kasteel Nederhemert. Hij maakte daarbij uitgebreid kennis met de problematiek van de restauratie van een kasteel. Bovendien was hij al langer bezig met het verhaal achter het bijna 500-jarige bewind van zijn naamgenoten op de Wijenburg.

Kortom, wij bleken als “vrienden van de Wijenburg” een gezamenlijke hobby te hebben. Vervolgens zijn we samen aan de slag gegaan met verder onderzoek naar de historie van de Wijenburg.

Met name de periode 1550 - 1700 boeit ons uitermate. Ons onderzoek heeft verrassende resultaten opgeleverd.

We hebben o.a. een dagboek van Otto van Wijhe, de 9e heer van Echteld, uit 1574 ontdekt en ontcijferd in samenwerking met medewerkers (Van der Vlist en Thomassen) van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Ook hebben we ontdekt dat er in totaal nog circa 17 portretten van de Van Wijhe’s van Echteld en Hernen bewaard zijn gebleven.

We hebben inmiddels een tweetal boeken uitgegeven namelijk "Het geheim van de Wijenburg" en "Het dagboek van Otto van Wijhe uit 1574". Een derde publicatie onder de titel "Touwtrekken om kasteel Hernen" is in voorbereiding

De familie Van Verschuer heeft ons de gelegenheid geboden om een aantal portretten uit de periode 1560 tot 1620 te fotograferen.

Ook heeft de Familiestichting van Wassenaer ons de gelegenheid geboden om foto's te maken van enkele Van Wijhe-portretten die in hun bezit zijn.

Jammer vinden we het, dat er in de Wijenburg zo weinig terug is te zien van de rijke geschiedenis. Heel begrijpelijk gezien de huidige bestemming.

Wij proberen met deze website en onze facebookpagina over de geschiedenis van de Wijenburg en haar bewoners toch iets te laten zien van de rijke historie van het kasteel. 

Van een aantal portretten hebben we reproducties laten maken die een mooie plaats hebben gekregen in de ridderzaal van de Wijenburg.


 
     
  lijn