Vrienden van de Wijenburg
   
  Home > Over de vrienden > Nieuws  
  Nieuws  
  De rol van Vezekius tijdens de controverse tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten


Het thema "Vezekius" is aktueel n.a.v. de kerkdienst in zijn stijl. Momenteel wordt er veel over deze predikant gesproken. Ook duiken belangstellenden opnieuw in de archieven om nadere details over deze man uit de Tachtigjarige Oorlog boven tafel te krijgen.

Voor ons de aanleiding om het artikel over hem aan te vullen. Meteen een gelegenheid om Vezekius meer in te kaderen in de politieke gebeurtenissen van die tijd.

De eerste jaren van deze Echteldse predikant waren in het roerige Deventer. Hij ontwikkelde zich tot vurig Remonstrant, werd verbannen naar Kleef, gevangen genomen en gedetineerd op slot Loevesteyn, stierf in het jaar van zijn vrijlating en werd begraven naast zijn geestverwant Hugo de Groot en zijn tegenstrever Prins Maurits.
Onder De Kerk/dominee Vezekius een uitgebreid verhaal over deze man met een boodschap.
« Terug naar het nieuwsoverzicht


 
     
  lijn