Vrienden van de Wijenburg
   
  Home > Over de vrienden > Nieuws  
  Nieuws  
  Willem van Wijhe auteur van de Tielse kroniek?


Het boek "De Tielse kroniek" bevat een oud handschrift dat gaat over de geschiedenis van Nederland vanaf ca 600 tot ca 1450.

Een bekend figuur in de periode 1390-1450 was Willem van Wijhe, zoon van Walraven. Deze Walraven van Wijhe was een zoon van Johan van Wijhe de 3e heer van Echteld.

In twee passages in De Tielse kroniek wordt kannunik Willem van Wijhe genoemd.

Hij studeerde in 1387 in Heidelberg (samen met nog enkele andere Van Wijhe's nl. Johannes, Marsilius, Theodricus en Alardus van Wijhe) en daarna in 1389 in Keulen.

In 1390 werd Willem van Wijhe bij de universiteit van Keulen aangesteld als pedel.

Hij bleef pedel  tot ca 1400 en werd vanaf 1392 ook notaris in Keulen.

Van 1400 tot 1425 was hij in Utrecht secretaris van bisschop Frederik van Blankenheim.

Na 1425 was hij tot ca 1433 secretaris van bisschop Zweder van Culemborg die Frederik van Blankenheim opvolgde.

Willem van Wijhe was in zijn Utrechtse periode kannunik van Sint Pieter in Utrecht en van de Lebuinuskerk in Deventer.

In dezelfde tijd was Willems neef Otto van Wijhe in Echteld de 5e heer.

Opvallend is verder dat een zus van Willem in die tijd abdis van het klooster ter Hunnepe bij Deventer was. Er waren dus in de periode 1400-1433 nauwe banden tussen de Echteldse Van Wijhe's en het bestuur van de katholieke kerk in Utrecht en Deventer.

De auteur van de Tielse kroniek is onbekend. Aanvankelijk werd gesteld dat Willem van Wijhe dit kon zijn. Deze stelling is waarschijnlijk onhoudbaar. Verschillende onderzoekers hebben geprobeerd de oplossing te vinden. Het moet iemand zijn die dicht bij Willem van Wijhe stond.

In 1453 hebben 7 Van Wijhe's samen een Geestelijk Gilde opgericht dat Onze Lieve Vrouwe tot zijn schutspatrones koos en een altaar met vicarie ter harer eere in de kerk te Ooi stichtte.

Willem van Wijhe was een van de oprichters van dit Geestelijk Van Wijhe Gilde.

Misschien moet de auteur van de Tielse kroniek in dit gezelschap worden gezocht.

Wij proberen uit te zoeken of hier aanwijzingen voor zijn. 


Via books.google is De Tielse kroniek op internet te lezen.« Terug naar het nieuwsoverzicht


 
     
  lijn