Vrienden van de Wijenburg
   
  Home > De Kerk > Oud Munster  
  Oud Munster  
 
In 1178 hing op het kasteel Ter Horst (bij Rhenen) 3 dagen en nachten het vaandel van St. Martinus te wapperen. Wat was hier aan de hand? Het testament van Godfried van Rhenen, de bisschop van Utrecht, werd opgemaakt. Getuigen hierbij waren Rudolfus en Hubert van Echtelt. Hoe de opmaking van het testament verliep laten we even in het midden. Het gaat  meer om die twee getuigen.

Deze twee broers waren advocatus ofwel voogd van een hof. En deze hof van Echtelt was verbonden aan de geestelijkheid, het latere kapittel van de kerk van St. Salvator of Oud-Munster te Utrecht. Echteld betekent "hofhorig goed". De broers woonden in deze kloosterveste te Echtelt en fungeerden als rentmeester in dienst van Oud-Munster. In 1312 werd een ambtman van de Heren van Oud-Munster genoemd "van den hoven van Echtelt." Door deze mededelingen wordt de link tussen de geestelijke instanties in Utrecht en de kloosterveste in Echteld duidelijk. 
     
  lijn