Vrienden van de Wijenburg
   
  Home > De Kerk  
  De Kerk  
 
Oud Munster
In 1178 hing op het kasteel Ter Horst (tussen Rhenen en Amersfoort) 3 dagen en nachten het vaandel van St. Martinus te wapperen. Wat was hier aan de hand?
lees meer »
 
De heilige Catharina
Door een huwelijk kwam de kloosterveste te Echtelt in bezit van de Van Wijhe's. Zij herschiepen deze veste in een ridderburcht en gaven het de naam "de Wijenburg". De derde heer Van Wijhe, Johan, en zijn vrouw Hille van Riviere waren er in 1371 verantwoordelijk voor dat de kerspelkercke...
lees meer »
 
Otto van Wijhe of de proost
In de archieven van Oud-Munster is ook het een en ander te vinden over gebeurtenissen in 1575 rond de parochiekerk van Echteld. Als zogenaamde "moederkerk" had het een aantal kerken onder zijn hoede. De Echteldse pastoor bezocht regelmatig de kerken van Ooi, IJzendoorn...
lees meer »
 
De eerste keuze van Otto van Wijhe
Door de Reformatie werd het collatierecht aan de proosdij van Oud-Munster onttrokken. Het aanstellen van een pastoor was ook niet meer nodig. Door de veranderingen van allerlei kerkelijke instellingen en regels moest de procedure rond de aanstelling van predikanten opnieuw worden geregeld...
lees meer »
 
Dominee Vezekius
Het predikantschap van Bernherus Vezekius in Echteld was niet onomstreden. Hij was de eerste dominee die door de Van Wijhe's benoemd werd (in 1608). In zijn persoon etaleerde zich iets van alle onrust die over de Nederlanden ging. De Republiek scheidde zich af van Spanje...
lees meer »
 
Grafzerken
Er was na 1600 een grote verwevenheid tussen de Echteldse Johannes Baptistkerk en de Van Wijhe's van kasteel de Wijenburg. Zittend in de kerk blijkt dit eens temeer en wordt de herinnering aan de Tachtigjarige Oorlog zichtbaar. Achter de preekstoel bevindt zich de graftombe van Reinold...
lees meer »
 

 
     
  lijn