Vrienden van de Wijenburg
   
  Home > Bewoners > Familie Van Wijhe (1271|1751) > 6e heer Jorde (1438|1468)  
  6e heer Jorde (1438|1468)  
 
Jorde van Wijhe trouwt Johanna van Isendoorn, dochter van Willem van Isendoorn en Adriana Johanna van Brakell. Hij overlijdt in 1468. Ze hadden zes kinderen: Otto, Willem, Ida, Hermana, Agnes en Johanna.

Otto
wordt later de 7e heer van Echteld.

Willem
is in 1464 één van de zeven ridders die borg staan voor Johan van Rossum de ambtman van Tiel en Neder Betuwe (die waarschijnlijk getrouwd was met Margriet van Wijhe, een tante van Willem van Wijhe). Willem van Wijhe was solidair met hertog Arnold van Gelre. Hierdoor erkende de hertog van BourgondiŽ in 1472 enkele schuldvorderingen van Willem van Wijhe. Willem treedt ook op als getuige bij de gevangenzetting van zijn broer Otto in 1492. Volgens de Allied Ancestry of the Van Culemborg Family (1915) van de hand van E.J. Sellers had Willem van Wijhe een dochter Berta of Barta van Wijhe die met Melchior van Culemborg trouwde. Melchior van Culemborg was in 1492 richter in Culemborg. Melchior was een "natuurlijke" zoon van Gerard van Culemborg, de 12e heer van Culemborg. Deze Gerard van Culemborg was zeer betrokken bij de strijd tussen hertog Arnold van Gelre en zijn zoon Adolf. Gerard's dochter Aleid van Culemborg was getrouwd met Frederik van Egmond heer van IJsselstein en neef van hertog Arnold van Gelre. Hertog Arnold van Gelre werd in 1465 door zijn zoon Adolf in het stadje Buren gevangen gezet en Adolf nam ook  neef Frederik van Egmond gevangen.
In 1466 viel Adolf van Gelre IJsselstein aan, waar Frederik van Egmond heer van was, en verwoestte en plunderde alles inclusief de kerk.
Gerard van Culemborg was zeer verbonden met de hertog van BourgondiŽ. In 1469 trouwde zijn zoon Jasper van Culemborg in Brussel met Johanna van Bourgondie.
Het zal duidelijk zijn dat de familie Van Culemborg in die tijd zeer vijandig stond tegen over Adolf van Gelre en helemaal solidair was met de oude hertog Arnold van Gelre. Het lijkt erop dat ook de familie Van Wijhe duidelijk aan de zijde van hertog Arnold en Bourgondie stond.

Ida
trouwt Arnt van Essen in 1468.

Hermana
non te Arnhem, overlijdt in 1514.

Agnes
non te Keulen/Neuss.

Johanna
non te Keulen/Neuss.

---o---

Hertog Arnold die in 1423 aan het bewind was gekomen, was een zwakke hertog en onder zijn bestuur ging het graafschap Gelre achteruit. Hij zat steeds klem tussen de ridderschap die verzwakte en de steden die steeds meer macht veroverden. Bovendien had Arnold voortdurend ruzie met zijn enige zoon Adolf.

Uiteindelijk werd hertog Arnold in 1465 door zijn eigen zoon via een list gevangen genomen en in het stadje Buren opgesloten. Vervolgens werd Adolf tot hertog uitgeroepen maar hij kreeg ruzie met Karel de Stoute van BourgondiŽ die hem in 1471 gevangen zette. De oude hertog Arnold werd daarna tot zijn dood in 1473 weer aangesteld als hertog.

 
     
  lijn