Vrienden van de Wijenburg
   
  Home > Bewoners > Familie Van Wijhe (1271|1751) > 5e heer Otto (1399|1438)  
  5e heer Otto (1399|1438)  
 
Otto van Wijhe trouwt Ida van Brienen. Hij overlijdt in 1438. Ze hadden zes kinderen: Jorde, Margriet, Johan, Arnolda, Herman en N.N.

Jorde
wordt later de 6e heer van Echteld.

Margriet
is in 1439 de vrouw van Johan van Rossum (ambtman van Tiel en Neder-Betuwe?) en zij verkoopt haar erfdeel in dat jaar aan haar broer Jorde.

Johan
had in 1437 een geschil met zijn vader en verkoopt in 1439 zijn erfdeel aan zijn oudste broer Jorde.

Arnolda
trouwt Otto van Echteld (zij overlijdt in 1470).

Herman
edelman van David van BourgondiŽ bisschop van Utrecht (1470).

N.N.

trouwt Johan van Dolre. Dochter Jutte trouwt met Coenraad Schimmelpenninck (1475-1498) schepen te Zutphen.

---o---

Tijdens het bewind van Otto van Wijhe de 5e heer van Echteld werd in 1418 een belangrijk verbond gesloten tussen edelen, ridderschap en steden. De hertogen werden gedwongen om steeds meer bij belangrijke zaken rekening te houden met de mening van dit verbond. Dit verbond was in feite het begin van een nieuwe staatsvorm.

In 1421 was er veel wateroverlast door de St. Elisabethsvloed. Het water kwam met veel geweld het land binnen en deed de Biesbosch ontstaan.

Een belangrijke gebeurtenis in deze periode is ook het uitvinden van de boekdrukkunst door Laurens Koster in 1423 te Gutenberg.

Ook in 1423 stierf hertog Reinald IV. Hij had geen kinderen en werd opgevolgd door zijn achterneef Arnold van Egmond die regeerde als hertog Arnold van Gelre.

In 1433 moest Jacoba van Beieren haar landen afstaan aan Filips van BourgondiŽ. Hierdoor kwam een einde aan het bewind van het Beierse Huis in Nederland. Van 1433 tot 1482 had Nederland te maken met de hertogen van BourgondiŽ.

 
     
  lijn