Vrienden van de Wijenburg
   
  Home > Bewoners > Familie Van Wijhe (1271|1751) > 4e heer Otto (1371|1399)  
  4e heer Otto (1371|1399)  
 
Otto trouwt Ida van Rienderen. Hij overlijdt in 1399. Ze hadden vier kinderen: Jorde, Otto, Henrika, en Agnes.

Jorde
hij werd raadsheer van hertog Willem van Gulik en Gelre en hij trouwde Johanna van Groesbeek. Jorde had drie kinderen: Johan, Margriet en Zeger. Margriet was non in het vrouwenklooster ter Hunnepe bij Deventer, zij overlijdt in 1423. Opvallend is dat in dezelfde tijd Elisabeth Walravensdochter van Wijhe (een tante van Jorde) abdis van Ter Hunnepe was. Jorde van Wijhe en zijn vrouw Johanna van Groesbeek hadden kennelijk goede contacten met de hertog van Gelre. In 1395 kwam de vrouw van de hertog, Catharina van Beieren de vrouwe van Rosendael, naar Echteld om Zeger, zoon van Jorde en Johanna, naar het doopvont te brengen. Als meter van “Jordens kijnt” bracht ze een prachtig zilveren kruis mee dat voor die tijd een vorstelijke waarde had. Jorde van Wijhe was de enige Van Wijhe die voorkwam in de Codex die rond 1400 gemaakt is van de leenmannen/edelen rond de hertog. Hij staat in dit boek dat in het archief in Brussel wordt bewaard met zijn wapen: een halve uitkomende leeuw. Opvallend is dus dat in die tijd ook Echteld als wapen een halve leeuw voerde! In de Codex komt ook Zeger van Groesbeek voor. Mogelijk was hij de vader van Jorde’s vrouw. Jorde van Wijhe overlijdt vermoedelijk voor 1414.

Otto
Echteld is door zijn oudere broer Jorde aan hem verkocht en hij werd daardoor de 5e heer van Echteld. Het lijkt erop dat Jorde het dienen van de hertog stelde boven het bezit van kasteel Echteld.

Henrika
trouwt Zeger van der Clocke.

Agnes
overlijdt ongehuwd in 1420.
---o---

Walraven van Wijhe (een oom van Otto) en  Jorde, Herman en Claes (allemaal broers van Otto de 4e heer van Echteld) richtten samen met veel andere edelen in 1377 de landvrede op met Jan van Blois en Mechteld van Gelre. Walraven, Jorde en Herman bezegelden in 1379 het verdrag tussen Jan van Blois, Mechteld van Gelre, Willem en Maria hertog en hertogin van Gulik en hun zoon Willem hertog van Gelre. Mechteld en Maria waren zussen en dochters van hertog Reinald II. Jan van Blois was de derde echtgenoot van Mechteld. Maria was getrouwd met Willem van Gulik.

---o---

Het bovenstaande plaatst het bezoek van Catharina van Beieren aan Echteld in een byzonder daglicht. Zij was op 10-jarige leeftijd als dochter van graaf Albrecht van Beieren van Holland uitgehuwelijkt aan hertog Eduard van Gelre. Deze Eduard stierf in 1371 op het slagveld en liet Catharina op 12-jarige leeftijd als weduwe achter. Voor het eerst had Gelre geen opvolger in de mannelijke lijn. Zijn halfzussen Mechteld en Maria betwistten elkaar de opvolging. Mechteld probeerde haar positie te versterken door te trouwen met Jan van Chatillon (Blois). Maria, getrouwd met Willem van Gulik, zette haar zoon Willem in door hem te laten trouwen met  Catharina van Beieren (de weduwe van Eduard van Gelre). De verloving was reeds in 1372; het huwelijk werd voltrokken in 1379. Mede door deze koppeling werd de jonge Willem inderdaad beleend met Gelre. Mechteld en Jan van Blois gaven hun strijd op, wat werd bezegeld in de verdragen van 1377 en 1379 waarbij verschillende Van Wijhe's waren betrokken. Het bezoek van hertogin Catharina in 1395 illustreert een vriendschappelijke band tussen de Van Wijhe's van Echteld en hertog Willem van Gulik.

                                                                                                       ---o---

Tijdens het bewind van Otto de 4e heer van Echteld regeerde in Gelre  deze Willem van Gulik. De hertog deed niet veel anders dan oorlogvoeren. Hij was een ridder van het oude stempel en vond zijn hoogste genot in de strijd. Hij mengde zich in vrijwel alle Europese ruzies in die tijd. Door alle "krijgsavonturen" werden wel de onderlinge tegenstellingen vergeten waardoor er meer rust in het hertogdom kwam. Hiervan profiteerden vooral de steden die steeds meer macht en aanzien verwierven. Hertog Willem stierf in 1402 en hij werd opgevolgd door zijn broer hertog Reinald IV.

 
     
  lijn