Vrienden van de Wijenburg
   
  Home > Bewoners > Familie Van Wijhe (1271|1751) > 12e heer Christiaan Reinoud (1732|1749)  
  12e heer Christiaan Reinoud (1732|1749)  
 
Geboren in 1675, dus hij was al 57 jaar toen hij in 1732 heer van Echteld werd. Door de ouderdom van zijn vader moest hij lang wachten. Wel was hij als heer van de Hul in 1697 toegelaten tot de ridderschap van Nijmegen. Christiaan Reinoud trouwt in 1718 te Avezaat, Henriëtte Philippine van Brakell. Zij overlijdt al in 1737 nog maar 44 jaar oud. Christiaan Reinoud en Henriëtte hadden 10 kinderen: Seina Jacoba Isabella, Johanna Wilda, Maria, Otto, Wilhelmina Frederika, Christina, Louise Henriëtte, Seina, Catharina en Philippina.


Seina Jacoba Isabella
geboren in 1719, trouwt in 1737 Frederik Hendrik van Wassenaer. Zij is van 1737-1777 ambachtsvrouwe van Katwijk. Zij overlijdt in 1785. Zij was Vrouwe van IJzendoorn en van de Blankenburg.

Johanna Wilda
geboren in 1720, trouwt in 1751 Willem van Wassenaer (broer van Frederik Hendrik van Wassenaer, zie hierboven). Johanna Wilda overlijdt in 1754, 3 jaar na haar huwelijk. Zij was Vrouwe van Echteld.

Vrienden van de wijenburgVrienden van de wijenburg

In het mooie boek “Schaduwbeeld of het geheim van Appeltern” beschrijft Hella S. Haasse hoe in 1749 Joan Derk van der Capellen met zijn moeder  op bezoek ging bij de Van Wijhe's op het Huis te Echteld, de familie van zijn overleden grootmoeder Johanna van Wijhe. Het bezoek is bedoeld als kennismaking: hij is immers de erfgenaam van zijn moeder die inkomsten geniet van een paar stukken land, behorende tot het grondbezit van het geslacht Van Wijhe. Volgens zijn moeder (Anna Elisabeth van Bassenn, dochter van Johanna van Wijhe een zus van Christiaan Reinoud) lijkt het kasteel wel wat op kasteel Appeltern (eigendom van de familie Van der Capellen), maar is het van binnen oneindig veel fraaier en gerieflijker. In de dorpskerk liggen alle leden van de familie begraven, ook zijn grootmoeder. Men wijst Joan Derk de oudste zerk, die van Reinold van Wijhe, met een stenen “gisant” in volle wapenrusting. Joan Derk ziet het met een gevoel van afgunst en onbehagen aan. Hij zou willen dat zijn familie ook zo'n indrukwekkend edelmansgraf bezat.

Een vergelijkbaar gevoel van ergernis bevangt Joan Derk van der Capellen in tegenwoordigheid van de dochter des huizes op Echteld, Johanna Wilda van Wijhe, een nicht van zijn moeder. Zij is ongeveer even oud als zijn moeder en lijkt ook op haar, maar zij is veel mooier, draagt een geborduurde satijnen japon met kant en linten, heeft poeder in haar kapsel en lavendelwater op haar zakdoek. Hoe kleurloos is opeens zijn altijd sobere moeder Anna Elisabeth van Bassenn. Het bezoek was overigens geen beleefdheidsbezoek maar hield verband met familieaangelegenheden. Nicht Johanna Wilda ging trouwen met een Van Wassenaer en het huis Echteld en het grondbezit zouden overgaan in andere handen.

Maria
geboren in 1721. Trouwt met Willem Hendrik van Borssele van der Hooghe, burgemeester van Zaltbommel. Hij was eerder getrouwd met Albertina Clasina van Brakell, een nicht van Maria van Wijhe (zij was een dochter van Maria's tante Wilda van Wijhe). Maria van Wijhe trouwde na de dood van haar eerste man (1746)  in 1749 met Sigismund Conrad Roeleman graaf van Bylandt stadhouder van Grave. Zij was vanaf 1746 Vrouwe van Geldermalsen. Zij overlijdt in 1754 slechts 33 jaar oud. Sigismund van Bylandt was een zoon van Albrecht Otto Roeleman Frederik van Bylandt vrijheer van Rheydt (kasteel Rheydt bij Moenchengladbach) en heer van Marienwaerdt (dat hij in 1734 had gekocht). De familie van Bylandt was sterk verbonden met de familie Van Quadt tot Wickradt (kasteel Wickradt ook bij Moenchengladbach). Maria van Wijhe's zus, Wilhelmina Frederika, trouwde in 1765 met Willem Otto Frederik Rijksgraaf van Quadt tot Wickradt (zie hieronder).  

Otto
geboren in 1722. De enige zoon die in 1732 overlijdt slechts 10 jaar oud.

Wilhelmina Frederika
zij werd geboren in 1723 te Avesaath en was Vrouwe van het Laar. In 1751 trouwt zij in Zutphen met Ludolf Hendrik Borchard Silvius van Heeckeren tot de Kemnade (bij Doetinchem). Hij was op de huwelijksdag al 55 (geboren in 1696 op Enghuisen ook bij Doetinchem). Zijn zus was in 1709 getrouwd met Alexander van der Capellen heer van de Boedelhof (bij Zutphen). De eerste man van Wilhelmina Frederika van Wijhe overlijdt in 1762. Wilhelmina Frederika trouwt vervolgens (2e huwelijk) in 1765 in Zeddam met Willem Otto Frederik Rijksgraaf van Quadt tot Wickradt (hij was eerder getrouwd met Anna van Bylandt, een zus van de man van Maria van Wijhe, zie boven). Kasteel Wickradt is in de periode 1746-1772 geheel opnieuw gebouwd onder leiding van de Nederlandse architekten (de broers) Francois en Matheius Soiron. In kasteel Rheydt hangt een beroemd portret van Willem Otto Frederik van Quadt tot Wickradt (de opdrachtgever) en Matheius Soiron (een van de architekten) voor kasteel Wickradt in 1773 geschilderd door J.H. Fisher. Op kasteel Wickradt hing in die tijd een indrukwekkkende collectie manshoge portretten van de familie Van Quadt tot Wickradt. In de ridderzaal van kasteel Nederhemert hangen nu 8 van deze prachtige portretten uit de periode 1660-1753 in 2001 aangekocht door de Stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen op een veiling van Sotheby's. De familie Quadt van Wickradt had in de periode 1655-1697 ook kasteel Nederhemert in haar bezit.
Wilhemina Frederika van Wijhe overlijdt in 1797 te Den Haag. 

Christina

geboren in 1725. Trouwt Nicolaas Hans Willem van Delen heer van Druten, de Lakenburg te Wamel en Schonenburg te Over-Asselt. Zij overlijdt al in 1755 nog maar 30 jaar oud. Zij was Vrouwe van de Pol.

Louise Henriëtte
geboren in 1726. Trouwt in 1756 Willem Quarles de Quarles. Willem's overgrootvader was de Engelsman John Quarles. Louise Henriëtte van Wijhe was Vrouwe van Tedingsweert. Willem overlijdt in 1781 en Louise Henriette overlijdt in 1782, beiden op Tedingsweert.

Seina
geboren in 1727, overleden in 1741 slechts 14 jaar oud.

Catharina
geboren in 1728, overleden in 1735 nog maar 7 jaar oud.

Philippina
geboren in 1730, overleden in 1749, ze werd maar 19 jaar oud.

---o---

In 1749 overlijdt Christiaan Reinoud van Wijhe. Zijn enige zoon Otto was al eerder overleden zodat er geen mannelijke opvolger was. Hierdoor was Christiaan Reinoud de laatste heer Van Wijhe van Echteld.

---o---

In 1751 ging de Wijenburg door het huwelijk van Johanna Wilda over naar de familie Van Wassenaer. Johanna Wilda overleed al in 1754, slechts 34 jaar oud. Na haar trieste dood woonde er na 500 jaar geen Van Wijhe meer op de Wijenburg.Met bovenstaand overlijdensbericht door Willem van Wassenaer wordt het tijdperk Van Wijhe op de Wijenburg afgesloten. Hij stuurde dit bericht aan zijn nicht de vierde gravin van  Athlone, Louise van Reede, geboren Van Wassenaer Duivenvoorde, die toen kasteel Amerongen bewoonde.
 
     
  lijn