Vrienden van de Wijenburg
   
  Home > Bewoners > Familie Van Wijhe (1271|1751) > 11e heer Otto (1657|1732)  
  11e heer Otto (1657|1732)  
 
Otto werd geboren in 1638. Reinier van Wijhe de 10e heer van Echteld had geen zoon die hem kon opvolgen. Daarom werd Otto, de zoon van Reiniers broer Christiaan, de volgende heer van Echteld. Otto was al in 1662 lid van de Nijmeegse ridderschap. Otto van Wijhe trouwt in 1671 Seina van Delen uit Otterlo (dochter van Evert van Delen en Johanna van Broeckhuysen). Otto was in 1671 schepen en raad der stad Tiel en in 1672 burgemeester van dezelfde plaats. Hij verbleef graag op de Blankenburg te Beuningen. Hij vermeerderde enorm het aanzien van de Wijenburg. In 1654 werd aan de universiteit van Harderwijk Otto van Wijhe ingeschreven afkomstig op dat moment uit Mosa trajectum (Maastricht). Waarschijnlijk was dit Otto de latere 11e heer van Echteld.

Zoals eerder aangegeven had Otto een broer, Johan (overleden 1670 in Echteld), die kapitein was in Hollandse dienst. Mogelijk diende hij onder admiraal Michiel de Ruyter in de tweede Engelse oorlog (1665 -1666) die in die periode Amerika bezocht. Hij heeft geprobeerd het in 1664 door de Engelsen op de Nederlanders veroverde Nieuw Nederland (wat door de Engelsen vervolgens omgedoopt werd in New York) weer terug te veroveren. Overigens zonder succes. Pas in augustus 1673 lukte het admiraal Cornelis Evertsen tijdens de derde Nederlands-Engelse oorlog om New York weer in Nederlandse handen te krijgen. Uiteindelijk hebben de Nederlanders het in 1674 geruild  tegen Suriname.

Otto van Wijhe en Seina van Delen hadden 9 kinderen: Maria, Christiaan Reinoud, Anna Elisabeth, Evert Jan, Christina, Wilda, Margriet, Albertus en Johanna.

Maria
geboren in 1672. In de doopakte in Echteld wordt als getuige vermeld ; mevr. Van Laer (Christina van Wijhe de dochter van Reinoud van Wijhe en de melkmeyd). Maria is ongehuwd overleden.

Christiaan Reinoud
geboren in 1675. Bij de doop in Echteld waren de getuigen: Catharina van Wijhe (zus van vader Otto) en de heer Van Laer (Henricus van Laer dominee in Eck en Wiel en getrouwd met Christina van Wijhe). Christiaan Reinoud overlijdt in 1749. Hij werd de laatste (12e) heer van Echteld.

Anna Elisabeth
overlijdt in 1744 ongehuwd.

Evert Jan
geboren in 1678, kapitein in Hollandse dienst; trouwt in 1711 Henriette Bentinck. Hij overlijdt in 1735 in Tiel (blind). Zij hadden drie kinderen: Seina Margaretha (zij trouwt J.G.L.A. van Neukirchen genaamd Nijvenheym en zij werd daardoor vrouwe van Haus Driesberg in Duitsland), Catharina (zij trouwt generaal Beerend van Lewe van Aduard, lid van de Staten-Generaal) en Gooswijn Wolf Asueer geboren in 1718. De stamboom van de familie Van Neukirchen hangt in kasteel Rosendael.

Het was niet ongebruikelijk dat aanzienlijke families bij het overlijden van een familielid een memoriebord lieten vervaardigen dat na de begrafenis in de kerk werd opgehangen. Voor Evert Jan is zo'n memoriebord gemaakt in 1735. Het bord met het wapen van de Van Wijhe's heeft tot de komst van de Fransen in 1795 in de St. Maartenskerk van Tiel gehangen. Daarna is het naar huis Voorst verhuisd waar zijn kleinzoon Evert Jan van Neukirchen genaamd Nijvenheim woonde. Later raakte het zoek maar het werd in 1994 teruggevonden bij een antiquair in Brussel. Het bord is nu te bewonderen in het streekmuseum in Tiel.

Christina
geboren in 1681, trouwt in 1711 Wolf Assueer Bentinck (een broer van Henriette Bentinck, de vrouw van haar broer Evert Jan). Wolf Assueer overlijdt in 1716 en Christina in 1740. Het overlijden van hun zoon Goossen Geurt (curator van de Universiteit van Harderwijk) wordt door ds. Henricus van Wijhe in 1786 in het doodboek van de kerk van Wilp gemeld. De Bentincks waren van oorsprong afkomstig uit Wilp (tegenover Deventer). Ds. Henricus van Wijhe studeerde aan de Gelderse universiteit in Harderwijk en was een zoon van Jan van Wijhe die in 1724 op 34 jarige leeftijd stierf en in de Lebuďnuskerk te Deventer werd begraven. Zijn grafsteen ligt nog steeds in deze kerk en heeft als opschrift: Jan van Wye 1722, medaillon en een naar links klimmende leeuw. Niet duidelijk is of er een relatie met de Van Wijhe's van Echteld was (waarschijnlijk niet). Een familiedocument over het leven van ds. Henricus van Wijhe ligt in het gemeentearchief van Voorst en in het stadsarchief van Deventer. In de Lebuďnuskerk in Deventer ligt ook de grafsteen van Johan van Hemert burgemeester van Deventer en overleden in 1634. Op zijn grafsteen komt het wapen van de Van Wijhe's van Echteld voor. Onduidelijk is hoe de relatie met de Van Wijhe's van Echteld was.

Wilda
geboren in 1684. Trouwt met Karel Philip van Brakell. De stamboom van de Van Brakell's hangt in de Ridderzaal van kasteel Doorwerth.

Margriet
geboren in 1686.Trouwt in 1718 met Nicolaas Hans Willem van Delen tot Schonenburg (Over-Asselt). Zij overlijdt kinderloos al in 1720 te Over-Asselt, kort na haar huwelijk.

Albertus
geboren in 1689, overlijdt nog maar 4 jaar oud in 1694.

Johanna
geboren in 1692. Trouwt in 1715 met Dirk Reinier van Bassenn burgemeester van Arnhem die tengevolge van de Gelderse Plooierijen naar Tiel vluchtte. De Gelderse Plooierijen waren gevechten om de macht. In Arnhem regelde de familie Brantsen vanuit hun kasteel Zypendaal al sinds mensenheugenis het stadsbestuur. Van Bassenn probeerde daarin verandering te brengen door meer invloed van de burgerij te eisen. Het gevolg was een gewapende strijd. De afloop was voor Van Bassenn niet gunstig en hij werd in 1708 verbannen. Hij was een vermaard historicus en filosoof. Een geschilderd portret van Van Bassenn, in oosters gewaad en met een tulband op het hoofd, hangt in het streekmuseum van Tiel.

Hun oudste dochter Anna Elisabeth van Bassenn trouwt in 1741 Frederik Jacob Derk van der Capellen. De bekende patriot Joan Derk van der Capellen was hun zoon (zie boek “Schaduwbeeld of het geheim van Appeltern“, van Hella S. Haasse). Johanna van Wijhe (de moeder van Anna Elisabeth) overlijdt in 1722 in het kraambed bij de geboorte van haar 3e kind.

 
     
  lijn