Vrienden van de Wijenburg
   
  Home > Bewoners > Familie Van Wijhe (1271|1751) > 10e heer Reinier (1616|1657)  
  10e heer Reinier (1616|1657)  
 

Vrienden van de wijenburg


Reinier overlijdt in 1657 ongehuwd. In de kerk in Echteld ligt een prachtige graftombe van hem met een stenen gisant in volle wapenuitrusting.

Hij liet een bastaarddochter (Christina) na. Bij haar doop in 1636 werd vermeld dat zij verwekt was bij de melkmeid. Christina huwde in 1655 in Echteld ds. Henricus van Laar die later predikant te Eck en Wiel werd.

Reinier was in 1619 cornet en later mogelijk ritmeester in een compagnie van Frederik Hendrik. Deze functie werd ook wel bedongen om er financieel garen bij te spinnen. Over zijn activiteiten is weinig bekend.Graftombe


Op zijn tombe in de kerk van Echteld ligt een19 cm dikke zerk. Daarop is een liggende man in wapenrusting uitgehouwen. Het hoofd ligt op een kussen waarin is gebeiteld: Vrienden van de wijenburg“SECRET ET LOYAL”. Dit was het devies van Reinier van Wijhe. In de linkerhand houdt hij de helm vast, waaronder twee kruiselings over elkaar liggende handschoenen. De rechterarm ligt gestrekt langs het lichaam met de wijsvinger naar beneden wijzend. Rechts van de voeten een doodshoofd en links een vaas met tulpen. Boven het hoofd van de figuur het alliantiewapen Van Wijhe van Echteld en Van Wijhe van Hernen. Geheel onderaan is te lezen:

HIC ORTVS ALTA STIRPE RAINOLDVS IACET / MARS ILLE QVONDA BELGICVS DVM VIVERET / MVNDVM RELIQVIT ET SVO PRAESENS DEO / IAM SPECAT ET IA SPERNIT HOC TOTV NIHIL / OBIIT ANO 1657 MENS. AVG. 30. AETAT. 80

Dit betekent: Hier ligt Reinold, uit hoge stam gesproten, tijdens zijn leven beroemd als Mars der Lage Landen, hij verliet de wereld en aanschouwt thans God van aangezicht tot aangezicht, op dit nietswaardige geheel kijkt hij thans met verachting neer.

Mars was de meest vereerde God van de Romeinen. Deze stond voor strijd, oorlog en dood. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd Mars wel vaker aangehaald.

Reinier had een oom, Johan van Wijhe, die met Sibilla van Pallandt van Keppel was getrouwd. Sibilla overlijdt in 1595 en daarna onstond een conflict over haar erfenis tussen de Van Wijhes van Echteld en de familie van Sibilla van Pallandt. Reinier van Wijhe de 10e heer van Echteld vecht na de dood van zijn oom Johan in 1618 nog 10 jaar via rechtszaken over de erfenis van Sibilla met de familie Van Pallandt van Keppel en/of de familie Van Heeckeren van Ruurlo. 

Reinier stond ingeschreven in het ridderschap van Nijmegen over de jaren 1628 tot en met 1653. Reinier stierf in 1657, 80 jaar oud.

Jasper (of Casper) van Wijhe en Agatha van Loevenich (van de Duitse Van Wijhe tak) dragen in 1654 land in Dreumel over aan Reinier.

---o---

Tijdens het bewind van Reinier werd in 1621 de West-Indische Compagnie opgericht en begon de emigratie naar en de handel met Amerika. Met het einde van de Tachtigjarige Oorlog in 1648 komt er meer rust in Nederland en profiteert het hele land van de voordelen van de Gouden Eeuw.

 
     
  lijn